Ανακάλυψε τα φυσικά συμπληρώματα διατροφής και τις βιταμίνες για ιλίγγους-ζαλάδες-εμβοές για Ίλιγγος-ζαλάδες-εμβοές

Ίλιγγος-ζαλάδες-εμβοές

Οι ζαλάδες είναι πολύ συνηθισμένα και εξαιρετικά ενοχλητικά συμπτώματα, τα οποία επιδεινώνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής πολλών ανθρώπων. Η ζάλη όμως είναι ένας ασαφής όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει διάφορα αισθήματα. Βάση των περιγραφόμενων συμπτωμάτων μπορούμε να χωρίσουμε τη ζάλη σε πέντε κατηγορίες:
1) Ίλιγγος: περιστροφική κίνηση είτε του ασθενή προς το περιβάλλον (υποκειμενικός ίλιγγος), είτε του περιβάλλοντος προς τον ασθενή (αντικειμενικός ίλιγγος). 2) Διαταραχή ισορροπίας: (αστάθεια, έλλειψη ισορροπίας) αφορά κορμό και άκρα παρά την κεφαλή. 3) Τάση προς λιποθυμία: πρόκειται για αίσθημα πριν της πραγματικής λιποθυμίας το οποίο συμπεριλαμβάνει όλα τα πρόδρομα συμπτώματα της απώλειας συνείδησης. 4) Μεικτή ζάλη: πρόκειται για συνδυασμό δύο ή όλων των παραπάνω μορφών ζάλης. 5) Μη ειδική ζάλη: με αυτό τον όρο θα χαρακτηρίσουμε το αίσθημα αστάθειας η οποία δεν αντιστοιχεί στις παραπάνω κατηγορίες ζάλης.
  • Φυσικά
  • Αποτελεσματικά
  • Χωρίς Παρενέργειες

Ανακάλυψε τα φυσικά συμπληρώματα διατροφής και τις βιταμίνες για ιλίγγους-ζαλάδες-εμβοές