Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

1. Η ιστοσελίδα μας:

Ο παρών ιστότοπος (www.bionat.gr) περιγράφει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα σε εσάς σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ("Όροι και προϋποθέσεις") και προορίζεται αποκλειστικά για ενημέρωσή σας στο πλαίσιο των εμπορικών σκοπών της εταιρείας με την επωνυμία BIONAT IKE με έδρα τη Γλυφάδα Αττικής, επί τη; Οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, 16674 (εφεξής: η ΒΙΟΝΑΤ). Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στον κατασταλτικό έλεγχό του ΕΟΦ, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

2. Χρήστες:

To περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας προορίζεται αποκλειστικά για άτομα άνω των 18 ετών, που κατοικούν ή διαμένουν στην Ελλάδα. Χρήστες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους οφείλουν να μην χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των χρηστών με τον άνω περιορισμό, η ΒΙΟΝΑΤ δεν φέρει καμία ευθύνη.

3. Σχόλια / μηνύματα:

Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας οφείλουν να απέχουν από αποστολή σχολίων ή/και μηνυμάτων, τα οποία είναι απειλητικά, προσβλητικά, άσεμνα, ανάρμοστα, ενοχλητικά, χυδαία, ρατσιστικά, τυγχάνουν μηνύματα εσκεμμένης επανάληψης (ενδεικτικά: κακόβουλα μηνύματα - spam) ή/και αποσκοπούν σε  διαφήμιση τρίτων, ή συνιστούν επίθεση προς πρόσωπα ή/και προς θρησκευτικές, ιδεολογικές, πολιτικές πεποιθήσεις, ή έχουν σκοπό να εξαπατήσουν τους αποδέκτες ή/και τρίτους, ή παραβιάζουν τη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων ή περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησία, καθώς και κάθε εν γένει νόμο ή κανονισμό, ή είναι παραπλανητικά ή/και προκλητικά ή/και εκφράζουν ακραίες θέσεις καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
Η ΒΙΟΝΑΤ διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής ή/και μη απάντησης επί  όλων των άνω σχολίων / μηνυμάτων, χωρίς αυτό να περιορίζει την ευθύνη των χρηστών που τα απέστειλαν ή να απαλλάσσει τους άνω χρήστες για την παράνομη συμπεριφορά τους. 

4. Συμμόρφωση:

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι δεσμεύεστε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, καθώς και με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΒΙΟΝΑΤ, σε συμμόρφωση με τη Γενική Διακήρυξη της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων αρ. 2016/679.
Επίσης, αναγνωρίζετε ότι υπάγεστε στο Ελληνικό Δίκαιο, με το οποίο και συμμορφώνεστε πλήρως σε σχέση με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και ότι θα απέχετε από κάθε είδους ενέργεια που θα μπορούσε να συνιστά ή να εκληφθεί ως απόπειρα μη σύννομης παρέμβασης ή/και παραποίησης του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τα ανωτέρω, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για ενδεχόμενη ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) υποστεί η BIONAT.

5. Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων:

Τυχόν προσωπικά στοιχεία σας περιλαμβανόμενα σε σχόλια ή μηνύματά σας προς την ΒΙΟΝΑΤ θα χρησιμοποιούνται από εμάς αποκλειστικά με  σκοπό την επεξεργασία του αιτήματος/ερώτησης σας και σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της BIONAT.

Η BIONAT δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε συγκέντρωση, καταγραφή, αποθήκευση ή/και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ως χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας, χωρίς τη συναίνεσή σας. Τυχόν προσωπικά σας στοιχεία που κοινοποιείτε στην ΒΙΟΝΑΤ  αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ενδέχεται να διαβιβάζονται  στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας μας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας και θα τηρούνται από τη ΒΙΟΝΑΤ για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για τον σκοπό αυτό. Σε κάθε περίπτωση, δικαιούστε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης, εναντίωσης σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και  ανάκλησης της συγκατάθεσής σας καθώς και να υποβάλλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλ: +30 210 6475600 email: contactcomplaints@dpa.gr) εάν θεωρείτε ότι η ΒΙΟΝΑΤ  δεν τηρεί τις νόμιμες υποχρεώσεις της σε σχέση με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σας.

6. Διαβίβαση πληροφοριών από τους χρήστες της ιστοσελίδας:

Η ΒΙΟΝΑΤ ενημερώνει τους χρήστες  ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει  εμπιστευτικές ή ιδιωτικές πληροφορίες σχετικά με τους ίδιους ή/και με τρίτους μέσω της ιστοσελίδας της ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Τυχόν πληροφορίες που γνωστοποιείτε προς την ΒΙΟΝΑΤ, στο βαθμό που σε αυτές δεν περιλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα, θα θεωρούνται ως μη εμπιστευτικές και η ΒΙΟΝΑΤ  θα δικαιούται να τις χρησιμοποιεί και να τις αναπαράγει περαιτέρω εντός των ορίων της κείμενης νομοθεσίας.

7. Τροποποίηση των παρόντων όρων χρήσης:

Η ΒΙΟΝΑΤ ενημερώνει τους χρήστες της ιστοσελίδας της ότι έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης της. Γι’ αυτό συστήνουμε να ανατρέχετε τακτικά σε αυτούς ώστε να ενημερώνεστε για ενδεχόμενες αλλαγές. Εφόσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, τεκμαίρεται ότι έχετε αποδεχθεί τους τροποποιημένους όρους και τις νέες προϋποθέσεις χρήσης της.

8. Τα προϊόντα μας:

Η χρήση ή/και εφαρμογή των προβαλλόμενων σκευασμάτων που διακινεί η ΒΙΟΝΑΤ θα πρέπει να γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις Εγκεκριμένες Ενδείξεις και το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης εκάστου προϊόντος. Η παρουσίαση των προϊόντων μας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας δεν αποσκοπεί σε, ούτε δύναται να υποκαταστήσει την ιατρική διάγνωση, συμβουλή, θεραπεία, ή πρόληψη οιασδήποτε ασθένειας, πάθησης ή κατάστασης, για τα οποία οφείλετε σε κάθε περίπτωση να αναζητάτε τη συμβουλή Επαγγελματιών Υγείας.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια συνδεόμενη καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τη χρήση σκευάσματος της ΒΙΟΝΑΤ, να το δηλώσετε άμεσα στη ΒΙΟΝΑΤ καλώντας στο +30 210 4121410 ή στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση info@bionat.gr

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα προϊόντα μας ή τη σωστή χρήση τους, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( email) στη διεύθυνση info@bionat.gr .

9. Πνευματικά Δικαιώματα της ΒΙΟΝΑΤ:

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των κειμένων, γραφικών απεικονίσεων, εικόνων, σχεδίων, ηχητικών αποσπασμάτων, συνθέσεων δεδομένων και λογισμικού, καθώς και τυχόν συνδυασμών αυτών («Περιεχόμενο») αποτελεί αποκλειστικά ιδιοκτησία της ΒΙΟΝΑΤ και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν, αναπαραχθούν, αντιγραφούν, πωληθούν ή εν γένει αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης εν όλω ή εν μέρει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή της.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο:

Οι Όροι & Προϋποθέσεις της παρούσας ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

11. Επικοινωνία:

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε λόγο:

Μέσω τηλεφώνου: 2104121410

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@bionat.gr

Με επιστολή: Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Γλυφάδα

espa-migato