Ιπποκαστανιά

Ιπποκαστανιά
Η ιπποκαστανιά είναι ένα δέντρο που φύεται κυρίως στα Βαλκάνια αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης. O φλοιός της περιέχει ουσίες οι οποίες έχουν φλεβοτονικές ιδιότητες, ενώ φαίνεται ότι η χορήγησή της συμβάλλει στη μείωση του πόνου στα κάτω άκρα. 

1 είδος

ανά σελίδα

1 είδος

ανά σελίδα
espa-migato